2. Szkolenia

 

2.1.Ogolne szkolenie wstępne 45minut

Przeprowadzenie szkolenia wraz z materialami

Lista pracownikow, ktorzy odbyli szkolenie wraz z podpisem instruktora

Max 10 sob na grupe w miejcu zakladu pracy lub w naszym biurze

Przy wiekszej liczbie pracownikow na jednorazowy kurs, prosze skontaktuj sie z naszym biurem, by ustalic lokalizacje

Krotki test z kursu (opcjonalnie)

 

2.2.Szkolenie wstepne, przygotowane pod katem potrzeb firmy

Rozmowa z kierownictwem, w celu ustalenia zakresu oraz materialu szkolenia

Przygotowanie materialu i wyslanie do kierownictwa firmy aby material szkoleniowy byl zatwierdzony

Przeprowadzenie szkolenia wraz z materialami

Lista pracownikow, ktorzy odbyli szkolenie wraz z podpisem instruktora

Max 10 sob na grupe w miejcu zakladu pracy lub w naszym biurze

Przy wiekszej liczbie pracownikow na jednorazowy kurs, prosze skontaktuj sie z naszym biurem, by ustalic lokalizacje

Krotki test z kursu (opcjonalnie)

 

2.3.Szkolenia tematyczne

Rozmowa z kierownictwem, w celu ustalenia zakresu oraz materialu szkolenia

Przygotowanie materialu i wyslanie do kierownictwa firmy aby material szkoleniowy byl zatwierdzony

Przeprowadzenie szkolenia wraz z materialami

Lista pracownikow, ktorzy odbyli szkolenie wraz z podpisem instruktora

Max 10 sob na grupe w miejcu zakladu pracy lub w naszym biurze

Przy wiekszej liczbie pracownikow na jednorazowy kurs, prosze skontaktuj sie z naszym biurem, by ustalic lokalizacje

Krotki test z kursu (opcjonalnie)

 

2.4.Szkolenia dodatkowe

Pierwsza pomoc 

Przeciwpożarowe (PPOZ)

paragraf 17 (poprzednio paragraf 26) (prace ciepłe)

Izocyjaniany i zywice epoksydowe

Sprzęt asekuracyny

1-dniowy kurs montowania i pracy na rusztowaniu mobilnym powyzej 3m