1. Doradztwo

1.1. Pierwsza rozmowa

Potrzeby firmy

Rozeznanie

Przedstawienie oferty

Ustalenie współpracy

 

 

1.2. Doradztwo BHP

Pojedyncza konsultacja

Reprezentacja firmy 

 

 

1.3. Plan BHP (BIOZ) (po dunsku PSS)

Rozeznanie i wywiad

Opracowanie Planu

Finalne zatwierdzenie planu i wdrozenie

 

 

1.4. Plan miejsca pracy

Rozeznanie i pierwsze opracowanie planu 

 

Rozeznanie i aktualizacja planu

 

 

1.5. Tablica informacyjna

Opracowanie i przygotowanie materiałów

 

 

1.6. Spotkania BHP (obligatoryjne co 14 dni)

Opracowanie i przygotowanie spotkania

Przeprowadzenie spotkania 

Spisanie raportu ze spotkania

 

 

1.7. Inspekcje BHP (obligatoryjne co 14 dni)

Opracowanie i przygotowanie inspekcji

Przeprowadzenie inspekcji

Podsumowanie i spisanie raportu z inspekcji

 

 

1.8.Wprowadzenie podwykonawcy

Opracowanie

Spotkanie z głównym wykonawcą i podwykonawcą

Spisanie protokołu

 

 

1.9.Wypadek w pracy

Przeprowadzenie śledztwa

Ustalenie działań prewencyjnych

Spisanie raportu

- Opis zdarzenia

- Świadkowie

- Zdjęcia

- Oprcowanie przyczyny i podłoża wypadku

- Opisanie działań prewencyjnych

 

Zgloszenie wypadku do Dunskiej PiP

 

Stworzenie kartoteki wypadków i zdarzeń 

 

Aktualizacja

 

 

1.10.Rejestracja w Duńskiej Państwowej Inspekcji Pracy

Stworzenie profilu firmy i uzyskanie danych do logowania

 

 

1.11.Pozwolenie/rejestracja budowy w Duńskim PIP

Wypełnienie i złożenie kwestionariusza wraz z wymaganymi załącznikami

 

 

1.12.Ocena ryzyka zawodowego

(1 stanowisko)

Rozeznania

Przygotowanie 

Konsultacja

 

Aktualizacja

 

 

1.13.Ocena stanowiska pracy (dunski APV)

Pojedyńcza obserwacja, wywiad z pracownikami, ustalenie dzialan korekcyjnych

Raport z obserwacji i wywiadu oraz dzialan korekcyjnych

 

 

1.14.Dzienna obserwacja

Pojedyńcza obserwacja budowy

Konsultacja

Spisanie raportu

 

 

1.15.Dokumentacja pracownicza

Konsultacja

Opracowanie dokumentacji wymaganej oraz do użytku wewnętrznego

Kartoteka CV, danych kontaktowych oraz uprawnien

 

Aktualizacja

 

 

1.16.Przydział odzieży roboczej i środków ochrony osobistej

Konsultacja

Opracowanie szablonu i przydziału

 

Aktualizacja

 

 

1.17.Oznakowanie miejsca pracy

Konsultacja

wskazanie miejsc przydatnych i wymaganych oznakowaniami

 

Sprzedaz laminowanego znaku w rozm. A4

(po dunsku I w 1 dowolnym jezyku)Dostawa w ciagu 1-2 dni roboczych

 

Sprzedaz samoprzylepnego znaku

(po duńsku)

Dostawa 3-5 dni roboczych

 

Sprzedaż plastikowego znaku

(po duńsku)

Dostawa 3-5 dni roboczych

 

Sprzedaz aluminiowego znaku 

(po duńsku)

Dostawa 3-5 dni roboczych

 

 

1.18.Chemikalia w miejscu pracy

Spis wraz z datami przydatności

 

Aktualizacja spisu

 

Karta charakterystyki

Instrukcja BHP

 

Instruktaż użytkowania dla 1 osoby na max 5 chemikaliow

 

 

1.19.Maszyny i narzędzia w miejscu pracy

Spis wraz z datami inspekcji

 

Aktualizacja spisu

 

Instrukcja użytkownika

 

Instruktaż użytkowania

 

 

1.20.Wsparcie mailowe

Support mailowy

Zadawaj pytania i uzyskuj odpowiedzi

7 dni w tygodniu od 8 do 20

Opłata za 1 tydzień

Wymagana przedpłata na 7 dni

Odpowiedź na zapytanie nastepuje najszybciej jak to mozliwe z naszej strony.

 

 

1.21.Rejestracja zagranicznej firmy wykonujacej zlecenie na terenia danii